16.jpgsite3.jpgsite7.jpgsite19.JPG12 (2).jpgsite15.jpg52.jpgsite9.jpg115.JPGh0002.jpg7 (2).jpgsite24.jpg89.JPG75 (2).JPG81 (2).JPG77.jpg53.jpg84.jpg40.jpg49.jpg133.jpgsite.jpg

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η παιδαγωγική μεθοδολογία η οποία ακολουθείται στην Αγωγή & Φροντίδα στηρίζεται στις ανάγκες του παιδιού, στη μαθησιακή ετοιμότητα, στα ενδιαφέροντα, στο μαθησιακό προφίλ και στο αναπτυξιακό του στάδιο. Επιδιώκει να προσφέρει στα παιδιά εμπειρίες, εφαρμόζοντας δραστηριότητες επικεντρωμένες στη μάθηση, στην ανάπτυξη και στη δημιουργία . Η κάθε δράση έχει περιεχόμενο, ακολουθεί τη παιδαγωγική διαδικασία και στοχεύει σε ένα αποτέλεσμα.

 

Στην Αγωγή και Φροντίδα επίκεντρο αποτελεί το ίδιο το παιδί, όπου μέσα σε ένα οργανωμένο παιδαγωγικό χώρο αναπτύσσει δεξιότητες και δράσεις, διατυπώνοντας  κάθε φορά το συναίσθημα του.  Το συναίσθημα του παιδιού αποτελεί για μας την ΠΥΞΙΔΑ για την οργάνωση  των επόμενων δράσεων  με το παιδί για το παιδί.  Η παιδαγωγός της τάξης ως οργανωτής των δράσεων, συνεργάτης του παιδιού και συνοδοιπόρος στην ανακάλυψη κινείται ευέλικτα, δημιουργεί ερεθίσματα και προϋποθέσεις που επιτρέπουν στο παιδί την εκφραστικότητα και την εφευρετικότητα του. Παιδί, Παιδαγωγός και Γονέας εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης όπου στοχάζονται και αξιολογούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας μέσα από  οργανωμένες συναντήσεις.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ