h0001.jpgh0002.jpgh0003.jpgh0004.jpgh0005.jpgh0006.jpgh0007.jpgh0008.jpgh0009.jpgh0010.jpgh0011.jpgh0012.jpgh0013.jpgh0014.jpgh0015.jpgh0016.jpgh0017.jpgh0018.jpgh0019.jpgh0020.jpgh0021.jpgh0023.jpgh0024.jpgh0025.jpgh0026.jpgh0027.jpg

Ενημέρωση Γονέων για την καθημερινή ζωή του παιδιού στο σταθμό μας

Κύρια ευθύνη στην Αγωγή και Φροντίδα  είναι η έγκαιρη και έγκυρη  ενημέρωση για τη δράση του παιδιού. Την ευθύνη αυτή την αναδεικνύουμε με:

Έτσι επιτυγχάνουμε να έχετε μια σφαιρική ενημέρωση που αφορά το παιδί σας, που πλέον ανήκει στην μεγάλη μας οικογένεια - Στο σχολείο μας.