16.jpgsite3.jpgsite7.jpgsite19.JPG12 (2).jpgsite15.jpg52.jpgsite9.jpg115.JPGh0002.jpg7 (2).jpgsite24.jpg89.JPG75 (2).JPG81 (2).JPG77.jpg53.jpg84.jpg40.jpg49.jpg133.jpgsite.jpg

Συνεργασία με Παιδοψυχολόγο

Ο παιδοψυχολόγος υποστηρίζει και ελέγχει την ψυχική υγεία των παιδιών τακτικά. Βρίσκεται σε συνεδρίες με τους γονείς - κηδεμόνες κάθε μήνα σε απογευματινά ραντεβού σε προκαθορισμένες ώρες, προκειμένου να βοηθήσει στην απάντηση ερωτημάτων και αποριών από την πλευρά των γονέων.  Γίνεται συμβουλευτική συζήτηση ή θέτει εκείνος ερωτήματα, ώστε να συμπληρωθεί το παζλ της εικόνας της συναισθηματικής και ψυχοκινητικής κατάστασης του παιδιού.