16.jpgsite3.jpgsite7.jpgsite19.JPG12 (2).jpgsite15.jpg52.jpgsite9.jpg115.JPGh0002.jpg7 (2).jpgsite24.jpg89.JPG75 (2).JPG81 (2).JPG77.jpg53.jpg84.jpg40.jpg49.jpg133.jpgsite.jpg

Συνεργασία της Αγωγής και Φροντίδας  με την Οικογένεια και την Κοινότητα

Συνεργασία με την Οικογένεια και την Κοινότητα με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών, γιατί στην Αγωγή & Φροντίδα υποστηρίζουμε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των «μαθησιακών» εμπειριών των παιδιών στο σχολείο και των εμπειριών τους με τον έξω κόσμο. Έτσι:

  1. Οργανώνουμε μαζί με τους γονείς δράσεις με πολιτισμικό χαρακτήρα (θέατρο, κινηματογράφος, οργανωμένες βιβλιοθήκες, αίθουσες τέχνης, πάρκα ψυχαγωγίας)
  2. Εμπλέκουμε την οικογένεια στη μάθηση και στις δράσεις του σχολείου μας
  3. Ενθαρρύνουμε γονείς να συμμετέχουν σε δράσεις της κοινότητα μας (open day, ανοικτά εργαστήρια, αρωγή σε ιδρύματα).

Στην Αγωγή & Φροντίδα υποστηρίζουμε ότι η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια έχει τεράστια σημασία γιατί:          

 

Άλλωστε στην Αγωγή & Φροντίδα αναγνωρίζεται το δικαίωμα όλων των οικογενειών να γνωρίζουν τους στόχους του προγράμματος και να έχουν τακτική ενημέρωση για την πρόοδο, την εξέλιξη και τις μεθόδους αξιολόγησης του παιδιού τους